Oleg Ustinov / 03.09.21 — ….
III
Ivan Gorshkov / 18.06.21–28.08.21
Absolutely Everything...Like Literally Everything and Even More!
Sergey Bratkov / 13.05.21–11.06.21
Keep Out of Trap
curated by TZVETNIK / 16.04.21–03.05.21
Aladdin Kebab
Lyubov Kulik
XXXExpansión
Oleg Ustinov
Up to Date
chrisandave.art (Christina Grigoreva and Dave Masаlov)
Combs+
Egor Fedorychev
With the Wild Game
Lyubov Kulik
Endless Spring
Vitaly Bezpalov / Ilya Smirnov
DOUBT
Jacob Dzhugashvili / Sophie-Joseph Roux
+7 908 51 33533
ustinovcrew@gmail.com
Budennovsky St, 27 Floor 3, Rostov-on-Don, Russia
Made on
Tilda